Chuyển đến nội dung

Search

Danh sách kiểm tra

Checklists

Danh sách kiểm tra luôn là công cụ tuyệt vời để sắp xếp công việc và hoàn thành công việc. Nhưng cuối cùng, nó cũng có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu chính xác. Danh sách kiểm tra kỹ thuật số đang được các doanh nghiệp trong các ngành khác nhau sử dụng rất nhiều cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau như kiểm toán và thanh tra. Điều này cho phép họ dễ dàng thu thập dữ liệu chính xác từ các nhóm trên nhiều địa điểm, trái ngược với các danh sách kiểm tra và biểu mẫu trên giấy thường bị thất lạc.

Danh sách kiểm tra kỹ thuật số cũng có thể là một công cụ tuyệt vời để quản lý tài sản. Nó có thể đăng nhập và giám sát tài sản của một tổ chức trên nhiều trang web. Ví dụ: đây là hai danh sách kiểm tra có thể hỗ trợ các hoạt động quản lý tài sản:

Mẫu kiểm toán tài sản cố định

Danh sách kiểm tra hàng tồn kho chung

Để lại bình luận

Tải xuống ứng dụng
Giảm giá 15% cho lần mua hàng đầu tiên của bạn
img01