Chuyển đến nội dung

Search
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  Sách MaC 13 Inch Apple MacBook Pro - (13-inch 2017 Thunderbolt 3 ports) A1706 Processor:  3.1 GHz Dual-Core Intel Core i5 Memory:  8 GB 2133 Mhz LPDDR3 Graphic :Intel Iris Pro Graphics 650 1536...
  Giá thông thường
  Dhs. 1,250.00
  Giá bán
  Dhs. 1,250.00
  Giá thông thường
  Dhs. 1,350.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  Sách MaC Apple MacBook Pro (13-inch 2018) Thunderbolt 3ports) TouchBar A1989 Processor : 2.3 GHz  Intel Core i5 Memory: 16 GB 2133 MHz LPDDR3 Graphic : Intel Iris Pro Graphics 655 1536...
  Giá thông thường
  Từ Dhs. 1,450.00
  Giá bán
  Từ Dhs. 1,450.00
  Giá thông thường
  Dhs. 1,600.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  Sách MaC 17 inch Apple MacBook Pro (15-inch 2017) TouchBar A1707  Processor: 2.8 GHz Quad-Core Intel Core i7 Memory: 16 GB 2133 MHz LPDDR3 Graphic:  Intel HD Graphics 630 1536 MB SSD: 512GB without Adapter.
  Giá thông thường
  Dhs. 1,800.00
  Giá bán
  Dhs. 1,800.00
  Giá thông thường
  Dhs. 2,000.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  Sách Mac Pro 15 inch Apple MacBook Pro (15-inch 2018) TouchBar A1990 Processor: 2.2 GHz 6-Quad-Core Intel Core i7 Memory: 16 GB 2400 MHz LPDDR4 Graphic: Intel UHD Graphics 630 1536 MB SSD: 512GBWithout Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 2,300.00
  Giá bán
  Dhs. 2,300.00
  Giá thông thường
  Dhs. 2,500.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  Máy tính xách tay Apple Mac Book Pro - A 1990, 15 inch - Cảm ứng Bộ xử lý 2.2 GHZ, Intel Core i7 6 lõi tứ Bộ nhớ 16 GB 2400 MHz LPDDR4...
  Giá thông thường
  Dhs. 2,700.00
  Giá bán
  Dhs. 2,700.00
  Giá thông thường
  Dhs. 2,900.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  Apple MacBook Pro (16-inch 2019) TouchBar A2141 Bộ xử lý 2,8 GHz, Intel Core i7 lõi ​​tứ Bộ nhớ 8 GB 2133 MHz LPDDR3 Đồ họa. Đồ họa HD Intel 630 1536 MB, SSD 256 GB
  Giá thông thường
  Từ Dhs. 2,700.00
  Giá bán
  Từ Dhs. 2,700.00
  Giá thông thường
  Dhs. 2,900.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  Apple MacBook Pro (Retina 15-inch Mid 2015) Bộ xử lý 2,8 GHz, Intel Core i7 lõi ​​tứ Bộ nhớ 16 GB 2133 MHz LPDDR3 Đồ họa. Đồ họa HD Intel 630 1536 MB, SSD 512 GB
  Giá thông thường
  Dhs. 1,300.00
  Giá bán
  Dhs. 1,300.00
  Giá thông thường
  Dhs. 1,450.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  Thẻ Quà Tặng Cửa Hàng KGT
  Giá thông thường
  Từ Dhs. 10.00
  Giá bán
  Từ Dhs. 10.00
  Giá thông thường
 • Nhà cung cấp:
  K Global Technologies
  Processor - Intel core i5OS - Windows 10RAM - 16.00 GBSSD - 256Monitor - 19 inches.KeyboardMouse
  Giá thông thường
  Dhs. 16,100.00
  Giá bán
  Dhs. 16,100.00
  Giá thông thường
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  Lenovo ThinkPad P51s Lenovo ThinkPad P51s Processor: Intel(R) Core(TM) i7-7600U CPU @ 2.80GHz   2.90 GHz Memory:  16.00 GB (15.8 GB usable) SSD: 512GB Without  Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 1,600.00
  Giá bán
  Dhs. 1,600.00
  Giá thông thường
  Dhs. 1,750.00
 • Nhà cung cấp:
  K Global Technologies
  Lenovo ThinkPad P52s Lenovo ThinkPad P52s Processor: Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz   2.11 GHz Memory:  16.00 GB (15.8 GB usable) SSD: 512GB With Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 1,800.00
  Giá bán
  Dhs. 1,800.00
  Giá thông thường
  Dhs. 1,950.00
 • Nhà cung cấp:
  K Global Technologies
  Lenovo ThinkPad P53s Lenovo ThinkPad P53s Processor: Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz   2.11 GHz Memory:  16.00 GB (15.8 GB usable) SSD: 512GB  With Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 2,000.00
  Giá bán
  Dhs. 2,000.00
  Giá thông thường
  Dhs. 2,200.00
 • Nhà cung cấp:
  Rental Professional
  Rental Order   All available Laptops are for Rent. All Rental products can be ordered directly. Rental time can be days or hours. No matter the time frame, you'll get your rental...
  Giá thông thường
  Dhs. 2,900.00
  Giá bán
  Dhs. 2,900.00
  Giá thông thường
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  Thinkpad - THẾ HỆ THỨ 4 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3rd Gen Processor: 3rd Gen Intel(R) Core(TM) i7-3667U CPU @ 2.00GHz   2.00 GHz Memory:  8.00 GB (7.70 GB usable) SSD: 167GB  Without Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 700.00
  Giá bán
  Dhs. 700.00
  Giá thông thường
  Dhs. 750.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  X1 Cacbon - THẾ HỆ THỨ 4 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th Gen Processor: 5th Gen Intel(R) Core(TM) i7-4600U CPU @ 2.60GHz   2.60 GHz Memory:  8.00 GB (7.82 GB usable) SSD: 256GB  Without Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 800.00
  Giá bán
  Dhs. 800.00
  Giá thông thường
  Dhs. 900.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  X1 Cacbon - THẾ HỆ THỨ 5 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th Gen Processor: 5th Gen Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz   2.60 GHz Memory:  8.00 GB (7.82 GB usable) SSD: 256GB  Without Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 900.00
  Giá bán
  Dhs. 900.00
  Giá thông thường
  Dhs. 1,000.00
Tải xuống ứng dụng
Giảm giá 15% cho lần mua hàng đầu tiên của bạn
img01