Chuyển đến nội dung

Search

Nguyên tắc cơ bản

Basic Principles
  1. Một công ty có thể thu được lợi ích lớn nhất từ ​​chương trình quản lý tài sản khi nó tích hợp tất cả các khía cạnh liên quan đến việc kiểm soát tài sản và chi phí của chúng. Chương trình nên vượt qua tất cả các ranh giới giữa các phòng ban và ngành học để tập trung vào giá trị tổng thể. Người quản lý nên sử dụng cách tiếp cận có hệ thống, áp dụng các tiêu chuẩn một cách có cấu trúc.

    Rủi ro phải được đánh giá và nếu cần thiết phải tìm ra những thỏa hiệp để cân bằng rủi ro tốt nhất với hiệu suất và chi phí. Chương trình sẽ cho phép các nhà quản lý kiểm tra tài sản trong bối cảnh sử dụng và giá trị của chúng đối với công ty. Một chương trình quản lý tài sản tốt cũng sẽ bền vững, giúp tối ưu hóa tuổi thọ của tài sản đồng thời xem xét các tác động lâu dài như tác động đến môi trường.

Để lại bình luận

Tải xuống ứng dụng
Giảm giá 15% cho lần mua hàng đầu tiên của bạn
img01