Chuyển đến nội dung

Search

Tài sản vật chất

Physical Asset
  1. Chương trình quản lý tài sản có thể giúp các nhà quản lý hiểu được giá trị của các khoản đầu tư trong quá khứ và hiện tại của họ. Ban quản lý thường nhận thức rõ hơn về tài sản mà họ sở hữu, tài sản nào cần được nâng cấp hoặc thay thế, giá trị của những tài sản không sử dụng đến và khoản đầu tư nào có thể giúp ích nhiều nhất cho hoạt động.

    Chương trình cũng có thể giúp lập ngân sách vì chi phí ngắn hạn và dài hạn cho tài sản thường được đưa vào kế hoạch. Kế hoạch quản lý tài sản có thể hữu ích khi cần quyết định xem có nên thay thế, cải tạo hoặc sửa chữa tài sản hay không.

Để lại bình luận

Tải xuống ứng dụng
Giảm giá 15% cho lần mua hàng đầu tiên của bạn
img01