Chuyển đến nội dung

Search
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  Thinkpad - THẾ HỆ THỨ 4 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3rd Gen Processor: 3rd Gen Intel(R) Core(TM) i7-3667U CPU @ 2.00GHz   2.00 GHz Memory:  8.00 GB (7.70 GB usable) SSD: 167GB  Without Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 700.00
  Giá bán
  Dhs. 700.00
  Giá thông thường
  Dhs. 750.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  X1 Cacbon - THẾ HỆ THỨ 8 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8th Gen Processor:  Intel Core i7 (8th Gen) i7- 8650U Quad-core (4 Core) 1.90 GHz Memory:  16.00 GB (15.8 GB usable) SSD: 256GB Without Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 1,300.00
  Giá bán
  Dhs. 1,300.00
  Giá thông thường
  Dhs. 1,400.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  X1 Cacbon - THẾ HỆ THỨ 7 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Processor: 7th Gen Intel(R) Core(TM) i7-7600U CPU @ 2.80GHz   2.90 GHz Memory:  16.00 GB (15.8 GB usable) SSD: 256GB  Without Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 1,100.00
  Giá bán
  Dhs. 1,100.00
  Giá thông thường
  Dhs. 1,150.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  X1 Cacbon - THẾ HỆ THỨ 6 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Processor: 6th Gen Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz   2.81 GHz  Memory:  8.00 GB (7.82 GB usable)  SSD:  256GB  Without Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 1,000.00
  Giá bán
  Dhs. 1,000.00
  Giá thông thường
  Dhs. 1,200.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  X1 Cacbon - THẾ HỆ THỨ 5 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th Gen Processor: 5th Gen Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz   2.60 GHz Memory:  8.00 GB (7.82 GB usable) SSD: 256GB  Without Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 900.00
  Giá bán
  Dhs. 900.00
  Giá thông thường
  Dhs. 1,000.00
 • Nhà cung cấp:
  KGT Store
  X1 Cacbon - THẾ HỆ THỨ 4 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th Gen Processor: 5th Gen Intel(R) Core(TM) i7-4600U CPU @ 2.60GHz   2.60 GHz Memory:  8.00 GB (7.82 GB usable) SSD: 256GB  Without Adapter
  Giá thông thường
  Dhs. 800.00
  Giá bán
  Dhs. 800.00
  Giá thông thường
  Dhs. 900.00
Tải xuống ứng dụng
Giảm giá 15% cho lần mua hàng đầu tiên của bạn
img01